Voorlichting

Voorlichting en presentatie

Maak kennis met China en het werk van de Stichting. U bent op zoek naar een zinvolle invulling van uw verenigingsavond, ouderenmiddag, gemeenteavond of anderszins? Tijdens een boeiende presentatie wordt u meegenomen naar projecten van Stichting China die een indruk geven van bevolking, cultuur en levensomstandigheden met als rode draad op welke wijze Gods Woord zich, ondanks verdrukking en vervolging, verbreidt over geheel China.

Lespakket basisschool

Zin in een leuke en leerzame projectweek? Stichting China heeft nu het juiste lespakket voor u. Stichting China heeft in samenwerking met onderwijsgevenden een lespakket voor de leerlingen op de basisschool ontwikkeld dat ruim voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld worden en toepasbaar is op ieder niveau zowel individueel, klassikaal als schoolbreed.

Het lespakket bestaat uit een ‘Handleiding leerkrachten’ die is bedoeld als leidraad voor leerkrachten in het basisonderwijs bij de uitvoering van het project. Er is een artikel ingevoegd, dat ingaat op de impact van het eenkindbeleid op de samenleving en de huidige omgang van Chinezen met dit beleid. Verder vindt u in deze handleiding enkele verhalen, die verteld kunnen worden aan de leerlingen. Deze waargebeurde verhalen geven een kijkje in het leven van een zendeling in China en hoe de Boodschap van het Evangelie ontvangen wordt. Het verdere lesmateriaal is uitgewerkt in het ‘Lespakket voor de onderbouw met aansluiting naar middenbouw’ en ‘Lespakket voor de bovenbouw’. Dit lesactiviteit vraagt actieve deelname van de leerkracht en leerling. In het ‘Lespakket voor de bovenbouw’ staat ook een activiteit begrijpend lezen. De antwoorden hiervan vindt u elders in deze handleiding. Voor de kinderen in de bovenbouw is de informatie over de Volksrepubliek China op een compacte manier verwerkt in het ‘Leerlingenboekje’. In het ‘Leerlingenboekje’ wordt als het ware een korte reis gemaakt door de Volksrepubliek China om het land en de inwoners beter te leren kennen.
Als school of klas kunt u tijdens het project ook een actie houden met de kinderen om geld in te zamelen. Hiervoor vindt u de nodige informatie in de handleiding. 

Voor voorlichting, een presentatie of het lespakket kunt u contact opnemen met onze voorlichter

Bert van Hell
E-mail: g.b.van.hell@live.nl
Tel.nr.: 030 - 637 54 73