Grace Wessel

Dit betreft een organisatie in China met het doel het sponsoren van arme kinderen voor opleiding van voortgezet onderwijs en het evangeliseren in bergdorpen. Ook valt hier onder een school.