Bijdrage evangelisten aan een universiteit

Dit betreft een bijdrage in de kosten van een evangelist die wekelijks  bijeenkomsten  met studenten belegt.   Hier nemen circa  30 tot 40 personen aan deel.