Voorlichting en presentatie
Maak kennis met China en het werk van de Stichting. U bent op zoek naar een zinvolle invulling van uw verenigingsavond, ouderenmiddag, gemeenteavond of anderszins? Tijdens een boeiende presentatie wordt u meegenomen naar projecten van Stichting China die een indruk geven van bevolking, cultuur en levensomstandigheden met als rode draad op welke wijze Gods Woord zich, ondanks verdrukking en vervolging, verbreidt over geheel China,. Voor meer informatie zie voorlichting en presentatie.

Voor voorlichting, lezing of presentatie kunt u contact opnemen met onze voorlichters:

Marieke Dijkgraaf-ten Bolscher
E-mail: mathelma@concepts.nl
Tel.nr.: 06 - 11 92 84 77

Bert van Hell
E-mail: g.b.van.hell@live.nl
Tel.nr.: 030 - 637 54 73

Lespakket basisschool
Zin in een leuke en leerzame projectweek? Stichting China heeft nu het juiste lespakket voor u. Stichting China heeft in samenwerking met onderwijsgevenden een lespakket voor de leerlingen op de basisschool ontwikkeld dat ruim voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld worden en toepasbaar is op ieder niveau zowel individueel, klassikaal als schoolbreed.

Het lespakket bestaat uit een ‘Handleiding leerkrachten’ die is bedoeld als leidraad voor leerkrachten in het basisonderwijs bij de uitvoering van het project. Er is een artikel ingevoegd, dat ingaat op de impact van het eenkindbeleid op de samenleving en de huidige omgang van Chinezen met dit beleid. Verder vindt u in deze handleiding enkele verhalen, die verteld kunnen worden aan de leerlingen. Deze waargebeurde verhalen geven een kijkje in het leven van een zendeling in China en hoe de Boodschap van het Evangelie ontvangen wordt. Het verdere lesmateriaal is uitgewerkt in het ‘Lespakket voor de onderbouw met aansluiting naar middenbouw’ en ‘Lespakket voor de bovenbouw’. Dit lesactiviteit vraagt actieve deelname van de leerkracht en leerling. In het ‘Lespakket voor de bovenbouw’ staat ook een activiteit begrijpend lezen. De antwoorden hiervan vindt u elders in deze handleiding. Voor de kinderen in de bovenbouw is de informatie over de Volksrepubliek China op een compacte manier verwerkt in het ‘Leerlingenboekje’. In het ‘Leerlingenboekje’ wordt als het ware een korte reis gemaakt door de Volksrepubliek China om het land en de inwoners beter te leren kennen.

Stichting China wil in China ondergronds bijeenkomende christenen helpen. De Stichting wil in het bijzonder gereformeerde lectuur verspreiden onder deze christenen. U begrijpt dat, naast het gebed voor deze christenen, veel geld nodig is. Als school of klas kunt u tijdens het project ook een actie houden met de kinderen om geld in te zamelen. Hiervoor vindt u de nodige informatie in deze handleiding. Schroom niet om contact op te nemen met Stichting China als u hier nog vragen over heeft. Van harte aanbevolen!
Stichting China wenst u samen met de kinderen veel plezier met dit project!

© Stichting China 2004-2017 | Realisatie: Quatro mediaStichting China
Postbus 1150
3900 BD Veenendaal
NL02 INGB 0000 3206 66

Secretariaat
Kerkewijk 158
3904 JJ Veenendaal
T (0318) 510 320
E info@stichtingchina.nl