De projecten van Stichting China worden tweezijdig belicht: een geestelijke (Woord) en materiŽle (daad).

Uw bijdrage wordt gevraagd voor de volgende projecten:
 • De opleiding van voorgangers
  € 20.000
 • Opleiding en vorming van studenten
  € 6.500
 • Evangelisatie onder de medewerkers van bedrijven
  € 6.500
 • Hulp en Bijbels onderwijs aan een bergstam
  € 2.500
 • Vertalen en verspreiden van geestelijke lectuur
  € 42.000
 • Hulp aan gehandicapte kinderen, weeskinderen en straatkinderen
  in de sloppenwijken
  € 11.000
 • Schoolproject De Kandelaar
  € 20.000

Uw donatie is van harte welkom op NL02 INGB 0000 3206 66 t.n.v. Stichting China Veenendaal. Als u uw gift wilt bestemmen voor een van de projecten wilt u zo vriendelijk zijn dit te melden. Een gift zonder bestemming wordt gelabeld aan een project dat op dat moment aandacht vraagt.

© Stichting China 2004-2017 | Realisatie: Quatro mediaStichting China
Postbus 1150
3900 BD Veenendaal
NL02 INGB 0000 3206 66

Secretariaat
Kerkewijk 158
3904 JJ Veenendaal
T (0318) 510 320
E info@stichtingchina.nl