Jongeren ontvangen bijbelsonderwijs uit de kinderbijbel; één van de projecten van de Stichting
De geschiedenis van het christendom in China begint rond 780 als Nestoriaanse zendelingen toestemming krijgen een klooster te bouwen. De zendingsactiviteiten duren nog geen 60 jaar.

Later, rond 1300, gaan Franciscaner monniken naar China. Zij krijgen veel invloed. Een Vlaamse priester wordt tegen het jaar 1700 zelfs minister. De rooms-katholieke missionarissen raakten echter verdeeld over de vraag hoeveel heidense elementen, zoals voorouderverering, gehandhaafd mocht blijven. In 1716 werden de meeste missionarissen het land uit gezet. In 1807 kwam de eerste protestantse zendeling. Het was Robert Morrison. In 1845 mogen ook protestantse zendelingen het officieel land in.
Tegen 1900 zijn er 600 zendelingen van de China Inland Mission in het land. De zeer moeilijke periode voor het Chinese christendom breekt aan nadat eerst in 1954 de door de staat erkende en gecontroleerde DrieZelfKerk ontstaat. Tegelijk ontstaan de huisgemeenten die zich niet willen onderwerpen aan de regels van de overheid. Vanaf 1958 begint de vervolging van de christenen die bij de huisgemeenten zijn aangesloten. In 1966 krijgt de kerk een grote klap. De Culturele revolutie gaat van start. In die periode worden veel Bijbels en geestelijke lectuur vernietigd. Sinds die tijd wordt de ondergrondse kerk vervolgd. Het hangt van het provinciaal bestuur af of dat heftig of matig is. In 1983 breken weer heftige vervolgingen uit. Daarna ontstaan de veldopleidingen theologie.

Stichting China steunt vanaf die tijd o.a. de (veld)opleidingen en maakte mede gebruik van materiaal dat vertaald is door de Reformation Translation Fellowship.

Naar schatting telt de ondergrondse kerk momenteel ruim 80 miljoen leden en ook nu is er nog steeds vervolging en onderdrukking van christenen. De hulp van Stichting China is voor hen onontbeerlijk.

© Stichting China 2004-2017 | Realisatie: Quatro mediaStichting China
Postbus 1150
3900 BD Veenendaal
NL02 INGB 0000 3206 66

Secretariaat
Kerkewijk 158
3904 JJ Veenendaal
T (0318) 510 320
E info@stichtingchina.nl