Stichting China is een interkerkelijke organisatie die vanaf 1989 in China werkzaam is om christenen in de Chinese huisgemeenten te ondersteunen. Bijna een kwart eeuw aan ervaring resulteert in contact met tal van relaties binnen de niet-geregistreerde huisgemeenten.

Doelstelling van Stichting China is het laten vertalen, drukken en verspreiden van reformatorische lectuur, opleiding en toerusting van voorgangers, steun aan Bijbelscholen, verwerkelijking van schoolprojecten, hulp aan straatkinderen, steun bij kerkbouw en het steunen of opzetten van diaconale projecten.
Grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de drie formulieren van Eenheid.

Stichting China wil christenen in Nederland bewust maken van de nood in China, wil daadwerkelijk helpen en hoopt tegelijk dat de vervolgde kerk wordt opgedragen in het gebed. Donateurs - zowel privť, kerkelijk als bedrijfsleven- maken het mogelijk dat de verspreiding van de bijbel, kinderbijbel en geestelijke lectuur alsmede de hulp aan de allerarmsten voortgang kan vinden om zo het evangelie te verbreiden en de geestelijke en materiŽle honger te stillen. Uw gebed en gift blijven B(b)roodnodig.

© Stichting China 2004-2017 | Realisatie: Quatro mediaStichting China
Postbus 1150
3900 BD Veenendaal
NL02 INGB 0000 3206 66

Secretariaat
Kerkewijk 158
3904 JJ Veenendaal
T (0318) 510 320
E info@stichtingchina.nl